Cupido (god van de liefde) - Eros in het Grieks

Eros is de God van de liefde en schoonheidsverlangen. Hij werd vaak afgebeeld als een kleine jongen met gouden vleugeltjes op zijn rug met een pijl en boog in zijn handen. Hij had gouden pijlen met duivenveren. Als hij een zo'n pijl afschoot op een mens of god dan ging diegene niet dood, nee, die werd opslag verliefd. Of hij had pijlen van lood met uilenveren. Als hij deze pijlen afschoot op een mens of god dan werd diegene juist vervuld met haar, precies het tegenovergestelde dus. Zijn andere namen zijn Cupido of in het Romeins, Amor.

Er zijn verschillende verhalen over wie zijn ouders waren. In de mythe van de creatie is hij de zoon van Nyx (Nacht) en Erebus (Dood), geboren uit liefde. In een andere mythe is hij weer de zoon va Aphrodite en Ares.

De meeste tijd bracht Eros door met Aphrodite. Zij vond het niet leuk dat Eros niet ouder werd en steeds op een klein kind bleef lijken. Zij vroeg Themis (Godin van de Wijsheid) wat zij hieraan kon doen. Themis vertelde Aphrodite dat Eros een broer nodig had want liefde had een tegenhanger nodig. Want als je liefde (daar staat Eros voor) geeft, moet het per slot van rekening ook teruggegeven (wederliefde) worden.

Zo werd Anteros geboren wat dus "wederliefde" betekent. Anteros strafte ook de mensen die liefde kregen maar geen liefde teruggaven. En zo had Eros een speelmaatje en daar groeide Eros van.

Eros heeft er voor gezorgd dat zijn moeder Aphrodite verliefd werd op de sterveling Adonis. Met zijn verliefdheidspijlen schoot hij dikwijls maar raak op stervelingen en goden. Maar eenmaal zou Eros zelf ervaren wat hij anderen aandeed. De koning van een groot land had 3 hele mooie dochters. De schoonheid van de jongste, Psyche, was zo mooi dat er in het hele land over werd gesproken. Van heinde en ver kwamen mensen naar hun paleis om een glimp op te vangen van het mooie prinsesje. Sommigen vonden haar zelfs mooier dan de Aphrodite. De mensen aanbaden haar, gaven bloemenoffers (en dat terwijl Aphrodites altaren verwaarloosd werden.)

Voor het meisje zelf betekende die goddelijke verering helemaal geen vreugde, want niemand vond haar meer een gewoon kind en geen een man durfde haar om haar hand te vragen. Toen haar beide zusters getrouwd waren, begon ze zich steeds meer eenzaam en ongelukkig te voelen.

Maar intussen was Aphrodite zo jaloers geworden op Psyche dat zij het Orakel aan Psyches ouders liet bevelen om Psyche naar een eenzame plaats in het gebergte te brengen en dan zouden de goden haar een echtgenoot brengen. Tegelijkertijd gaf Aphrodite haar zoon Eros de opdracht om Psyche verliefd te laten worden op de meest afzichtelijk man die er op aarde rondliep.

Diep bedroefd gehoorzaamden de ouders van Psyche en deden wat hen werd opgedragen door het Orakel. De bruiloftsstoet die Psyche naar het gebergte begeleidde leek meer op een begrafenisstoet want iedereen was zo treurig dat dit moest gebeuren. Maar Psyche wist dat Aphrodite het Orakel had bevolen deze opdracht aan haar ouders te geven en ze verwachtte het ergste.

Toen Psyche helemaal alleen achtergelaten werd in het gebergte kwam Eros om zijn opdracht uit te voeren. Toen hij het beeldschone prinsesje zag raakte hij zo in de war dat hij zichzelf verwondde met ´┐Ż´┐Żn van zijn eigen pijlen. De liefdesgod Eros werd op slag verliefd op Psyche! Hij liet haar door de westenwind dragen naar een vallei, in een paradijs van bloemen en planten. Een grot werd haar woning en haar bed was gemaakt van het zachtste mos die je maar kon bedenken. Nimfen kwamen haar dagelijks verzorgen en ze werd vrienden met de dieren van het bos. Hierdoor verdween de angst bij Psyche.

Als het nacht was, kwam Eros bij haar op bezoek en als Psyche het ruisen van zijn vleugels hoorde, dan was het net alsof de hemel voor haar opende. Psyche werd ook verliefd op Eros! Ze leefde in een roze droom´┐Ż elke nacht kwam Eros en vlijde zich tegen haar aan en elke morgen voor het ochtendgloren verdween haar mysterieuze geliefde weer.

Psyche wist dat hij een god was en vroeg hem elke keer weer wie hij was maar kreeg hierop geen antwoord. Ze mocht van Eros niet weten wie hij was en ze mocht hem nooit zien. Een lange tijd was Psyche gelukkig maar op een gegeven moment ging ze toch haar familie missen. Toen Eros op een nacht kwam smeekte ze hem om haar zusters eens bij haar te brengen. Dit vond Eros geen goed idee want dan zouden haar zusters zien dat Psyche verliefd was geworden en haar allemaal vragen stellen hierover. Ze zouden Psyche alleen maar nieuwsgieriger maken wat betreft Eros. En ze wist dat als ze Eros ooit een keer zou zien, dan zou hij voor altijd bij haar wegblijven.

Na veel aandringen van Psyche liet Eros zich toch door haar overhalen. En zo kwam het dat de zusters van Psyche naar het gebergte kwamen om haar te bezoeken. En wat Eros vreesde kwam ook uit. De zusters haalde Psyche over om 's nachts een olielampje bij haar zijde te houden. Toen haar zusters Psyche verlieten zette zij die avond een olielamp dicht bij haar. Toen Eros weer kwam en na hun liefdesspel naast haar in slaap viel, stak Psyche het olielampje aan en zag Eros! Zo schrok toen zo van zijn goddelijke schoonheid dat het olielampje dat ze vasthield trilde, zodat er een druppel gloeiende olie op Eros schouder viel. Met een gil van pijn werd hij wakker en verliet Psyche.

Wanhopig zocht Psyche hem overal maar kon hem niet vinden totdat ze uiteindelijk Aphrodite om hulp vroeg. Maar Aphrodite was de ongehoorzaamheid van Eros niet vergeten en was Psyche helemaal niet goed gezind. Dus gaf ze Psyche 3 onmogelijke opdrachten om uit te voeren als boetedoening.

Maar op Eros' bevel hielpen de planten en dieren haar. Ze moest een hoop zaden en graankorrels op soort uitzoeken. Dit deden de mieren voor haar. Ze moest vlokken uit de gouden vacht van kwaadaardige schapen halen. Maar het riet wees haar aan welke boomtakken de vlokken tegen de avond waren blijven hangen, zodat zie die zonder gevaar kon pakken. Ze moest water scheppen uit een waterval van de onderwereld rivier de Styx die bewaakt werd door kwade demonen. De adelaar van Zeus zelf hielp haar door het water in een kruikje op te vangen.

Aphrodite had door dat Psyche was geholpen want dit waren geen opdrachten voor een sterveling. Ondertussen was Eros, die het Psyche inmiddels al had vergeven voor wat ze had gedaan, naar Zeus gegaan en hem gesmeekt om Aphrodite gunstig te stemmen tegenover Psyche. Vertederd door het oprechte verdriet van de verliefde Eros gaf hij aan Psyche de godennectar te drinken zodat zij onsterfelijk werd.

Zeus stelde Aphrodite gerust door haar te vertellen dat haar macht onaantastbaar was en zij legde zich erbij neer. Psyche verkeerde zich voortaan onder de goden.