Uw privacy bij MatchProfiler.com

De bescherming van de privacy van onze leden.

Om diensten te kunnen verlenen, hebben wij persoonlijke gegevens van onze leden nodig. Wij nemen de nodige maatregelen in acht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze leden te waarborgen.

 

On line privacy is gericht op de bescherming van vertrouwelijke informatie, gegevens waarvan het lid verwacht dat deze privé blijven. Zoals de term vertrouwelijke informatie suggereert, gaat het om informatie die met een bepaalde persoon in verband kan worden gebracht. Zo kunnen bijvoorbeeld de naam van een lid, zijn of haar adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over diens on line activiteiten direct met dit lid worden geassocieerd.

 

Wij respecteren uw privacy. Wij zijn niet betrokken bij de verkoop van uw persoonlijke gegevens of enige andere vorm van onbevoegd gebruik. Wij beloven u dat wij uw persoonlijke informatie niet doorgeven aan andere organisaties. Wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt en onze website bezoekt, accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

 

Wat voor informatie hebben wij nodig en hoe gaan wij daarmee om?

 

MatchProfiler.com verzamelt op verschillende manieren gegevens over u. Het gaat onder andere om:

 

1.

Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor onze website.

Om voor de eerste keer lid te worden van MatchProfiler.com, worden van u gegevens gevraagd zoals uw naam, contactgegevens, leeftijd en geslacht. Wij zullen deze informatie niet vrijgeven, tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze informatie door te geven aan bedrijven en organisaties die aan ons gebonden zijn. De aan ons gebonden bedrijven en organisaties houden zich eveneens aan dit privacybeleid. Zij zullen de gegevens alleen uitgeven wanneer de wet dit vereist, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens door een rechter worden gedagvaard. Al uw gegevens kunnen worden overgeplaatst en onderhouden op computernetwerken die zich buiten uw staat, provincie, land of in een ander grondgebied bevinden. Het kan zijn dat de landen waar de netwerken zich bevinden niet dezelfde privacywetten hanteren als de privacywetten die in uw land van kracht zijn.

2.
Niet-persoonlijke informatie (specifiek of verzameld) ter verbetering van onze dienstverlening.


Naast de verplichte/noodzakelijke informatie is het ook mogelijk dat wij (niet persoonlijk identificeerbare) informatie verzamelen om de dienstverlening van MatchProfiler.com te controleren en te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een URL bezoekt, zal deze automatisch worden genoteerd. Wij zien dan exact het tijdstip en de datum waarop u de URL bezocht, om welke URL het ging en welke browsersoftware u gebruikt.

 

Specifieke of verzamelde informatie wordt verzameld ter ondersteuning voor de marketing van onze producten en diensten en om de website nog toegangelijker voor u te maken. Zo onthoudt onze server uw gebruikersnaam en de pagina's die u bezoekt. Deze informatie wordt op een ordelijke manier bijeengevoegd voor kwaliteitscontroles en verbeteringen van onze website.

 

Zo nu en dan geeft MatchProfiler.com bijeengevoegde statistische informatie uit wat betrekking heeft tot de verkoop, surf gewoontes en navigatie technieken aan derden. Deze informatie bevat geen persoonlijke identificeerbare informatie, maar helpt MatchProfiler.com met het verbeteren van de aangeboden producten en services.

3.
Persoonlijke gegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt - voor enquêtes en nieuwsbrieven van MatchProfiler.com en aanbiedingen van derden die met MatchProfiler.com samenwerken.


Wij verzamelen gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt door middel van enquêtes, prijsvragen en aanmeldingsformulieren.Wij gebruiken deze gegevens louter om de gebruikerservaring van MatchProfiler.com te verbeteren. De enquêtes zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden niet vrijgegeven, verkocht of verhuurd aan derden of met hen gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zo nu en dan kan MatchProfiler.com samenwerkingsverbanden met andere organisaties vormen om u speciale aanbiedingen en prijsvragen aan te bieden. Van alle derde partijen eisen wij principieel dat zij duidelijk hun intenties uitleggen met betrekking tot uw gegevens en dat zij hun aanbiedingen vergezellen van een link naar hun privacybeleid.

 

De voorwaarden van de aanbieding dienen duidelijk te worden vermeld. Het is belangrijk dat u deze informatie goed leest, en dat u begrijpt dat het uw eigen keus is of u uw informatie doorgeeft aan derden.

 

MatchProfiler.com zoekt zijn zakelijke partners met zorg uit en zal geen persoonlijke gegevens die op zijn website zijn vergaard vrijgeven of verkopen aan een derde partij of deze met een derde partij delen, tenzij deze partij naar onze tevredenheid aan onze eisen voldoet.

4.
Contact via e-mail


Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor andere redenen dan waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij kunnen uw e-mailadres wel aanwenden om antwoord te geven op uw reacties op onze website, om de door u aangevraagde informatie toe te zenden, om een door u verstuurd e-mailbericht te bevestigen of wanneer wij om andere redenen contact met u moeten opnemen.

5.
Het opstellen van een profiel


Wij plaatsen en registreren alleen gegevens die u direct aan ons verstrekt heeft als onderdeel van de dienst MatchProfiler.com. Alle gegevens die u aan uw persoonlijk profiel toevoegt, zullen toegankelijk zijn voor iedereen op internet. Alle onderdelen van de website waar uw gegevens openbaar worden gemaakt, worden duidelijk als zodanig aangemerkt. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment verwijderen. Uw persoonlijke contactgegevens zullen nooit worden prijsgegeven aan onze leden of aan derden.

 

Iedere gebruiker op onze website kan de gegevens die u verstrekt bekijken, downloaden of afdrukken. Wij nemen geen verantwoording voor het gebruik door derden van de door u verstrekte gegevens.

Wanneer wordt uw persoonlijke informatie door ons verzameld?

 

Over het algemeen verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens in de volgende situaties:

 

  • Wanneer u lid wordt van onze website
  • Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt
  • Wanneer u een profiel opstelt
  • Wanneer u gebruikmaakt van onze financiële diensten

Voor welke doeleinden en aan wie zullen wij uw gegevens verstrekken?

 

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming overdragen. Wanneer u gebruikmaakt van onze profieldienst, gaat u akkoord met het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden die deelnemen aan de profieldienst.

 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

 

Om uw gegevens te beschermen maken wij gebruik van geavanceerde technologie. Uw wachtwoord wordt beveiligd door middel van encryptie. Met behulp van uw wachtwoord kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen via onze klantendienstpagina's.

 

Uiterst vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld het nummer van uw credit card, worden niet bewaard op servers die met internet verbonden staan. Alle gegevens over aankopen en betalingen tussen MatchProfiler.com en uw bank worden eveneens in gecodeerde vorm verzonden.

 

Ongevraagde commerciële e-mailberichten (OCE) of spam

 

Spam is een internetterm voor ongevraagde commerciële e-mailberichten. MatchProfiler.com is hier geen voorstaander van en heeft nooit deelgenomen aan dergelijke activiteiten.

 

Marketingberichten die van MatchProfiler.com afkomstig zijn zullen meestal op aanvraag worden verstuurd. Dit betekent dat u geen marketingberichten zult ontvangen, tenzij u daarvoor heeft gekozen door de desbetreffende optie aan te vinken. Als u geen marketingberichten meer wilt ontvangen, kunt u deze functie deactiveren door middel van de in het e-mailbericht aangegeven afmeldingsoptie.

Het is ook mogelijk dat wij u andere informatie sturen over de diensten die door andere bedrijven worden aangeboden. Ook in dit geval kunt u gebruikmaken van de in het e-mailbericht aangegeven afmeldingsoptie.

 

Het gebruik van de website/dienst

 

U moet minstens 18 jaar of ouder zijn om lid te worden van MatchProfiler.com. Wij richten onze diensten niet op minderjarigen en verzamelen geen gegevens zonder ouderlijke toestemming.

 

Tips voor het beschermen van uw privacy.

  • Meld u af en sluit uw browser wanneer u niet langer gebruik van internet maakt. Op deze wijze verzekert u dat andere personen geen toegang hebben tot uw gegevens en correspondentie.
  • MatchProfiler.com heeft geen controle over de websites waarnaar onze website linkt. Wij nemen geen verantwoording voor het gedrag van deze bedrijven. Raadpleeg altijd de voorwaarden voordat u andere websites gebruikt.
  • Houd uw wachtwoord en leden gegevens geheim. Wanneer er onbevoegd gebruik van uw lidmaatschap wordt gemaakt, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.
  • Persoonlijke contactgegevens zijn op de MatchProfiler.com site niet toegestaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke contactgegevens die aan andere leden van ons netwerk worden verstrekt. Persoonlijke contactgegevens zijn onder andere uw volledige naam, telefoonnummers en huisadres. Pas op - wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen deze door andere leden worden verzameld en gebruikt. Wees voorzichtig!
  • Wanneer u iemand wilt ontmoeten die u on line heeft leren kennen, raden wij u aan om voorzichtigheid in acht te nemen. Denk eraan dat mensen zich on line anders kunnen voordoen dan hoe ze in werkelijkheid zijn. Wanneer u een afspraak maakt met iemand die u on line heeft ontmoet, is het het beste als u dat overdag of in een drukke omgeving doet. Laat u familie of vrienden weten dat u een afspraak heeft met iemand die u on line heeft ontmoet en laat ze weten waar u naar toe gaat en hoe laat u terug komt.

Welke informatie geven wij vrij, en wanneer wordt deze vrijgegeven?

 

Zo nu en dan is het mogelijk dat wij statistische gegevens met betrekking tot de verkoop, handelspatronen en navigatiemethoden doorgeven aan gerespecteerde derde partijen. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verstrekt die onze leden kunnen identificeren.

 

Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies', een veiligheidsinstelling in uw computer, om u een ID toe te kennen. Cookies identificeren uw computer voor onze servers zodra u onze site bezoekt. De functionaliteit van de website MatchProfiler.com vereist dat deze cookies zijn geactiveerd.

 

Lidmaatschapsovereenkomst

 

Om gebruik te maken van onderdelen van onze website, dient u zich aan onze lidmaatschapsovereenkomst te binden. Onze lidmaatschapsovereenkomst vormt een neerslag van de volledige verstandhouding en overeenkomst tussen u en ons.

Overige privacybescherming voor internetgebruik door minderjarigen

MatchProfiler.com is zich net als zijn branchegenoten ervan bewust dat kinderen, met inbegrip van tieners, mogelijk niet in staat zijn om een doordachte keuze te maken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op internet van hen worden gevraagd.

 

Als gevolg hiervan zijn de diensten van MatchProfiler.com niet op kinderen en tieners (onder de 18 jaar) gericht, en wordt het gebruik van de door ons aangeboden diensten door kinderen en tieners (onder de 18 jaar) niet toegestaan.

terug naar boven